Dochters, verlies de moed niet door alle waanzin in de wereld waarmee we op dit moment geconfronteerd worden. God houdt van jou en is bij je. God is bij je in jouw gebrokenheid en angst. Hij fluistert jouw naam geliefde dochter en zegt,“Wees stil en weet dat Ik God ben” (Psalm 46:10). Laat geloof opnieuw in jou aangewakkerd worden.

Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: De rechtvaardige zal leven door geloof – Galaten 3:11. Het enige dat Jezus wil is dat wij geloven in Hem en Zijn volbrachte werk aan het kruis. Hij is een liefhebbende God en bij Hem draait alles om relatie. Blijf geloven en vertrouwen, ook als de omstandigheden tegen jou zijn.

Mensen stoppen met bidden, omdat ze niet meer geloven.

Hoe kan ons geloof toenemen? 

Geloof komt door het steeds weer horen van het Woord van GOD. GELOVEN dat je de gerechtigheid van God bent in Christus Jezus. VERTROUWEND dat alles aan het kruis is bereikt en vervuld.

We staan nu verlost, gerechtvaardigd, begunstigd en gezegend. Concentreer je niet op jouw werken en prestaties, maar geloof.

“Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.” (Marcus 11:24).

In Lukas 17:5-6 lezen we dat de apostelen tegen de Heer zeiden om hun geloof te vergroten en Jezus antwoordde: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom ((kanker, gebrek, zorgen) zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen”. Dit is Gods gesproken Woord, niet het mijne. Dus, Dochters, laat geloof in ons opbloeien! Geloof en spreek Zijn Gesproken Woord over onze families, ziekten, carrières en al onze angsten vandaag.

Hij zegt dat Zijn Woord niet vruchteloos terugkeert. Hoe geweldig is dit; engelen luisteren naar de stem van Zijn Woord – elke keer dat je de Schrift hardop citeert, geef je stem aan Zijn Woord. GELOOF en SPREEK! GROTER is Hij die in ons is dan hij die in de wereld is. Hij is groter dan welk coronavirus dan ook dat deze wereld is binnengedrongen!

Dochters, beseffen jullie dat alle Hemelse bronnen vandaag van ons zijn vanwege het volbrachte werk van Jezus aan het kruis? Pak de Bijbel voor elke situatie waarmee je nu wordt geconfronteerd en spreek Zijn gesproken Woord uit.

1 Johannes 4:17 zegt ‘zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld’. AMEN!

Weet dat jouw identiteit in Jezus Christus is. Het is zo belangrijk om dagelijks tijd te besteden aan Zijn Woord– vecht om in geloof te blijven (1 Timothy 6:12). Jezus is het Brood des Levens, dus spreek leven en laat geloof in jou opbloeien, dierbare dochters.

‘En Hij zei tegen haar “Dochter, wees gerust, jouw geloof heeft jou gered. Ga in vrede” – Lukas 8:48.

Daarop raakte hij hun ogen aan en zei: “Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren”. – Mattheüs 9:29.

Wat is het geheim van een groot geloof? De discipelen kenden de wet niet, maar ze kenden Jezus! Ik bid dat terwijl je deze levensreis aflegt, je Jezus als liefdevolle Heiland zult aanschouwen. Wees op in deze tijden niet bang. Want Hij is de Rots van onze redding, Hij zal je overeind houden met de kracht van Zijn rechterhand. Hij is de heerlijkheid in ons midden en Zijn aanwezigheid omringt jullie als met een schild, dochters van de Allerhoogste God.

Immanuël – God is met ons. Dus, sta op en schitter voor Hem, Dochters. Hij zal je weer optillen. De woorden van een prachtig lied dat tot mij sprak:  Een God die ziet in je gebrokenheid in die woestijnplaatsen, Ik ben een God die ziet, Ik ben een God die je weer opheft, Ik ben een God die ziet. Als je je eenzaam voelt, ben Ik een God die ziet, dichterbij dan je durft te geloven. Hier in de lucht die je inademt, ben Ik de God die ziet!

Veel liefs,

Jasmin

Meer blogs