Ik ben onlangs moeder geworden van het mooiste kleine meisje, Olivia. Dit heeft een hele nieuwe wereld van vreugde en opgewondenheid geopend. Ik had nooit verwacht meteen zoveel van iemand te houden.

Op Moederdag (van alle dagen!) knipte ik haar nagels en knipte per ongeluk in één van haar vingers. Dit resulteerde in tranen – van baby en moeder.

Een paar gedachten flitsten door mijn hoofd… “Ik had voorzichtiger moeten zijn”, “Hoe had ik mijn kind pijn kunnen doen?”, “Ik had een betere moeder moeten zijn!”

Vanzelfsprekend herinnerde Olivia zich het incident een uur later niet meer en was alles in orde. Natuurlijk moet ik proberen de volgende keer voorzichtiger te zijn, maar door na te denken over de gedachten die ik had, realiseerde ik me hoezeer ze vol schuld en veroordeling waren.

Als je me had gevraagd of ik geloof dat ik rechtvaardig ben, onvoorwaardelijk geliefd en vergeven ben van mijn zonden – verleden, heden en toekomst-, zou het een volmondig JA zijn! En ik ben er zeker van dat de meeste christenen onder het evangelie van genade hetzelfde zouden zeggen. Romeinen 5:17 (HSV): Want als door de overtreding van de ene (Adam) de dood geregeerd heeft door de ene (Adam), veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het [eeuwig] leven regeren door de Ene, namelijk Jezus.

Maar door mijn reactie vroeg ik me af of ik deze overtuiging echt op alle gebieden van mijn leven toepaste.

We hebben allemaal “grote fouten” die we bij God hebben gebracht. Deze gebieden krijgen meestal alle aandacht als we onze geest vernieuwen in ons geliefd en vergeven weten, ondanks die fouten. En terecht, we zouden Jezus in die gebieden moeten toelaten! Maar wat zijn onze onmiddellijke gedachten tijdens die kleine fouten?

Situaties zoals wanneer je per ongeluk aan je auto krabt, de rijst verbrandt, de verjaardag van een vriend vergeet, te laat op je werk komt, jezelf buitensluit, het verkeerde zegt in een gesprek … Je snapt het wel!

Zien we echt dat God van ons houdt, zelfs in deze ogenschijnlijk dwaze situaties? Ik geloof dat de duivel deze kleine gebeurtenissen kan gebruiken om ons de verkeerde gedachten over onszelf te laten denken, zonder dat we het ons zelfs maar realiseren. Verschillende “kleine” gedachten zoals “Je bent zo onhandig”, “Wat dacht je?”, “Hoe heb je dat weer verkeerd begrepen!” kunnen binnensluipen en onze identiteit in Christus beïnvloeden. De Bijbel vergelijkt deze gedachten met “kleine vossen” die in ons komen en onze ogen afhouden van Gods liefde voor ons. We zien dit in Hooglied 2:15 (AMP, vertaald naar Nederlands): “Vang voor ons de vossen voor, de kleine vossen die de wijngaarden [van de liefde] bederven en ruïneren, terwijl onze wijngaarden in bloei staan”.

Dus, wat als we echt geloven dat we rechtvaardig zijn, onvoorwaardelijk geliefd en begunstigd in alle situaties, groot en klein?

Het idee van een “blanket rule” komt in me op. Een “blanket rule” is een regel die van toepassing is op elke situatie, ongeacht de situatie. Gods geschenk van gerechtigheid is onze blanket rule.

Kun je je een warme, donzige, zachte deken voorstellen die je bedekt terwijl je deze winter voor een gezellig vuur zit? Wat een geweldige gedachte! Gods gerechtigheid is als een deken die jou in elke situatie bedekt. Van je houdt, je troost, je eraan herinnert dat je hem behaagt, ondanks eventuele dwaze of onzorgvuldige fouten die je maakt. Zijn gerechtigheid is er niet alleen voor de grote, voor de hand liggende problemen, maar zelfs voor de kleine gebeurtenissen die vaak stressvol en angstaanjagend kunnen worden.

Het is Gods verlangen dat we overspoeld worden met gedachten over hoeveel Hij van ons houdt in elke situatie.

Efeziërs 3:19 (AMP, vertaald naar Nederlands): en opdat u de liefde van Christus [leert kennen] kent [praktisch, door persoonlijke ervaring], die [louter] kennis [zonder ervaring] ver te boven gaat, opdat u [door jouw hele wezen] gevuld mag worden tot al de volheid van God [zodat je de rijkste ervaring van Gods aanwezigheid in jouw leven zult hebben, volledig vervuld en overspoeld met God Zelf].

Bid dit over jezelf vandaag:

Abba Vader, dank U voor Uw onvoorwaardelijke liefde voor mij. U geeft mij gunst op elk gebied, omdat ik rechtvaardig ben en gered door Uw genade. Leid mijn hart naar een volledig begrip en uiting van de liefde van God en het geduldige uithoudingsvermogen dat van Christus komt. Zodat mijn gedachten overspoeld zullen worden met hoe aangenaam ik voor U ben.

Uw liefdevolle goedheid en barmhartigheid zijn meer dan genoeg – altijd beschikbaar – ongeacht de situatie. Want Uw kracht wordt vervolmaakt, voltooid en toont zich het meest effectief in mijn zwakheid. Daarom zal ik des te meer roemen in mijn zwakheden, zodat de kracht van Christus mij volledig kan omarmen en in mij zal wonen. In Jezus naam, Amen.

Tessalonicenzen 3:5, 2 Korintiërs 12:9 (AMP, vertaald naar Nederlands)

Liefs, 

Jacqui 

Meer blogs