Zou het niet perfect zijn als we alleen maar hoeven te besluiten na te denken over de dingen die Filippenzen 4:8 ons vertelt over na te denken; wat waar, rechtvaardig, puur, lieflijk, lovenswaardig, uitstekend is.. En voilà onze gedachten zijn getransformeerd en we zijn klaar om ons beste leven te leiden!!

We proberen al decennia om onze gedachten op orde te krijgen, door positief te denken, dagelijkse bevestigingen, het volgen en analyseren van de bron van onze gedachten. Helaas gaan deze methoden maar zo lang mee als de energie die je nodig hebt om te onthouden dit allemaal te doen.

Als gelovigen hoeven we ontoereikende bronnen niet na te jagen, we HEBBEN JEZUS DIE ONZE RECHTVAARDIGHEID IS!!! Dank U JEZUS dat wij rechtvaardig gemaakt zijn.

Geloven dat we rechtvaardig zijn, heeft veel te maken met hebben van juiste gedachten! We hebben allemaal last gehad van weerbarstige gedachten; onszelf opdragen niet te denken aan dingen die ons storen, overstuur maken of zorgen geven.

Het is ontzettend moeilijk om onszelf op een goede manier te laten denken … over alles! Het kan voor korte tijd werken, maar het is beslist geen blijvende oplossing, aangezien wat je gelooft altijd je gedachten zal leiden.

Onze gedachten houden rechtstreeks verband met wat we geloven, we zouden bijvoorbeeld niet al te bezorgd zijn over veiligheid, constant over onze schouder kijken, ons stevig vasthouden aan onze bezittingen, als we geloven dat we ons in een veilige omgeving bevinden.

Geloven dat Jezus voor ons stierf omdat Hij van ons houdt, dat we vergeven en rechtvaardig gemaakt zijn, verandert de manier waarop we denken en ons gedragen. Onze geest wordt vernieuwd en onze gedachten worden op de een of andere manier getransformeerd.

Gerechtigheid betekent moreel correct en gerechtvaardigd zijn, vrij van schuld en zonde.

Gerechtigheid is de volmaakte heiligheid van Christus, het karakter van onze Vader. We hoeven niet volmaakt te zijn om rechtvaardig te zijn, als we eenmaal echt gerechtigheid in ons hart hebben ontvangen, volgen ons denken en ons ons gedrag.

Ontvang uw gerechtigheid door het uit te spreken. Romeinen 10:10 luidt als volgt (vertaald):

Want met het hart gelooft iemand [in Christus als Redder] resulterend in zijn rechtvaardigheid [dat wil zeggen, rechtvaardig gemaakt zijn – bevrijd worden van de schuld van de zonde en aanvaardbaar gemaakt voor God]; en met de mond erkent en belijdt hij [zijn geloof openlijk], resulterend in en bevestiging van [zijn] redding.

Verklaar jouw gerechtigheid in Christus over jezelf uit je mond zo vaak als je kunt, en zeg het vooral in de tijden dat je je onwaardig voelt of het gevoel hebt dat je gefaald hebt. Mediteer op de vele geschriften die zeggen dat we rechtvaardig zijn.

Je gedachten beginnen te veranderen voordat je het beseft, en je zult jezelf als rechtvaardig gaan zien.

Tot voor kort had ik een aantal zeer onjuiste gedachten over mezelf, gedachten die zo persoonlijk beperkend waren. Gedachten dat ik inadequaat, gebrekkig en waardeloos was. Het wekte bij mij veel angst, twijfel en zelfveroordeling op, soms waren ze martelend.

Kennismaking met Genade leerde me de reden waarom Christus werd gekruisigd!! Zodat we konden worden vergeven, gereinigd, vervolmaakt in gerechtigheid en gered.

Wanneer we deze gerechtigheid van Christus ontvangen en echt in ons hart geloven, volgt het juiste denken vanzelf – het is een vrucht, een bijproduct van geloven en ontvangen. Net zoals een boom van nature goede vruchten zal voortbrengen als hij wordt bewaterd en zijn dosis zonlicht ontvangt, zo zullen we zonder moeite goede vruchten voortbrengen als we worden bewaterd door het Woord van Zijn Genade en worden blootgesteld aan de stralen van Gods liefde.

Kijk naar Gideon, hij beschouwde zichzelf als de minste in zijn familie. Hij overwon zijn onzekerheden en angsten en redde Israël van de Midianieten, omdat hij eerst genadige, bemoedigende woorden van de engel des Heren hoorde en geloofde: ‘De Heer is met je, jij heldhaftige held, ik zal zeker met je zijn en je zult de Midianieten als één man verslaan’ – Rechters 6:12-16. Toen hij over zichzelf begon te denken, zoals de Heer over hem dacht, ging hij verder met het vervullen van zijn bestemming.

Net als Gideon voelde ik me klein en machteloos in mijn uitdagingen, ik geloofde niet dat ik rechtvaardig was, ik wist niet eens dat ik rechtvaardig was. Ik wilde het verdienen door goed te doen en goed te zijn, maar ik raakte altijd uitgeput en kwam tekort en voelde me verslagen.

Gerechtigheid is een geschenk, wat doen we met een geschenk? We ontvangen het als het onze, wetende dat het volledig van ons is, we bieden geen betaling in ruil aan, laat staan te proberen het zelf te verdienen. De gever schenkt een geschenk aan de ontvanger. Jezus gaf Zijn eigen leven om ons leven vrij te kopen, de gift van Zijn gerechtigheid.

Mijn gedachten hebben sindsdien een lange weg afgelegd, niet alleen gedachten over mezelf, gedachten over de toekomst, gedachten over anderen, gedachten over moeilijke tijden en de lijst gaat maar door.

Mijn reflex gedachten gaan niet meer zoals voorheen over het ergste geval wanneer er iets verontrustends gebeurt. Nu is er helderheid in mijn gedachten, zelfs in de slechtste tijden. Heb ik nog steeds gedachten die ik liever niet zou hebben? JA, dat wel, maar ik heb geleerd om snel te zeggen ‘‘Ik ben de gerechtigheid van God in Christus, ik heb de geest van Christus en alle beloften voor de rechtvaardigen behoren mij toe’.

Misschien wil je dat jouw verkeerde gedachten onmiddellijk veranderen, maar wees geduldig, geef jezelf de tijd om te groeien door je te laten voeden door het Woord van God en geplant te blijven in goede aarde. Op een dag zul je merken dat je gedachten anders zijn, vredig en niet die giftige gedachten die je vrede stelen. Als je keer op keer gewassen wordt door het water van Gods genade, zul je groeien in heiliging en heiligheid en zul je de Heilige Geest toestaan gewoonten en denkwijzen te corrigeren die je gebonden houden en kwellen.

Ps Tara sprak Jezus’ woorden een tijdje geleden over mij uit. Zo eenvoudig maar in die tijd was het zo actueel, zo passend en zo diep.

Ik bid deze woorden over jou uit tijdens jouw reis in het in geloof uitspreken dat je rechtvaardig bent.

Dochter, jouw geloof heeft je gezond gemaakt, ga in vrede” Markus 5:34.

Veel liefs,

Mel

Meer blogs