Het verhaal van Abraham en Sarah en hun acties, hun manier van handelen, hebben me altijd enorm gefascineerd. Helemaal toen God hen op late leeftijd een kind beloofde.

Sara’s manier van handelen als reactie op Gods belofte is bijzonder interessant.

Als ik het over acties heb, dan refereer ik naar de manier van handelen, van ons vrouwen, als we ons veroordeeld voelen. Onze handelingen kunnen ons helemaal van het pad afhalen, dat God juist al heeft voorbestemd.

Genesis 16:2 – ‘Luister,’ zei Sarai tegen Abram, ‘de HEER houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen, misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen.’

Dit was Sarai’s reactie naar Abram nadat God hen een zoon had beloofd. Toen het niet meteen gebeurde, keek Sarai waarschijnlijk naar de natuurlijke omstandigheden; haar leeftijd, haar lichaam en dat alles veroordeelde haar, waardoor ze ging denken dat ze geen kind kon baren.

Het resultaat van Sarai’s handeling vanuit veroordeling zorgde ervoor dat Abram een zoon kreeg met Haggai, het dienstmeisje, en dit veroorzaakte problemen voor de komende generaties!

Niettemin greep God dertien jaar later in;

Genesis 17:4-7 – ‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verond: ik zal jou God zijn en die van je nakomelingen.”.

God voegde toen Zijn HEI (Genade) toe aan Abraham en Sarah. Vervolgens werd Isaak geboren.

Vooral wij vrouwen hebben op verschillende gebieden van ons leven te maken met veroordeling; zoals het oordeel dat we niet goed genoeg zijn, of juist te lang, te kort, te dik, te dun, niet knap genoeg, geen goede moeder of vrouw. De lijst is oneindig en wandelend in veroordeling gaan we op zoek naar goedkeuring waardoor we compleet van het pad worden afgeleid dat God voor ons heeft bedacht.

De waarheid is dat alleen Gods Genade, Gods liefde ons kan vervullen en alle geesten van vervoordeling kan wegjagen die op verschillende momenten door ons leven jagen. Het is ZIJN liefde dat onwankelbaar is en ieder spoor van veroordeling verwijdert. Geen enkele andere relatie op aarde kan ons datzelfde geven.

Net als Sarah hebben we een keuze om ons of stevig vast te houden aan wat God over ons zegt als ZIJN dochters. Aan Zijn beloftes over ons. Aan het omarmen van Genade en alle liefde die Hij over ons uitstort. Of we kiezen onze eigen weg dat leidt naar meer veroordeling, totdat we God weer toestaan in te grijpen.

Ik bid dat jij vandaag kiest om vast te houden aan de onwankelbare liefde van onze ABBA als je wordt geconfronteerd met veroordeling.

Liefs,

Loshni

Meer blogs

Als Genade Ingrijpt

Het verhaal van Abraham en Sarah en hun acties, hun manier van handelen, hebben me altijd enorm gefascineerd. Helemaal toen God hen op late leeftijd

Lees verder »