Ik dacht altijd dat het evangelie alleen gedeeld kon worden vanaf de preekstoel, totdat ik me realiseerde dat het evangalie delen simpelweg betekent; getuigen van wat de Heer voor je heeft gedaan. Dit is ook wat de man in Marcus 5 deed nadat Jezus hem bevrijd had van een legioen demonen. Toen Jezus op het punt stond uit die regio te vertrekken, smeekte de man die bezeten was door demonen om mee te mogen. Maar Jezus zei tegen hem dat hij beter naar huis kon gaan, naar zijn vrienden, om hun te vertellen hoeveel de Heer voor hem had gedaan (zie Marcus 5:1-20). Dat is wat ik hoop te bereiken met deze blog: jou vertellen hoeveel de Heer voor mij heeft gedaan!

Ik ben geboren op het platteland van Dennilton onder extreem slechte omstandigheden. Mijn oma, die in de township Tembisa woonde, besloot mijn oudere zus en mij in huis te nemen, in de hoop ons een betere toekomst te geven. Helaas was het juist in deze omgeving dat ik diepe pijn en gebrokenheid ervoer.

De Engelse gezegde, ‘sticks and stones may break my bones, but words will never break me’ (stokken en stenen kunnen mijn botten breken, maar woorden zullen me nooit kunnen breken) is ongelofelijk onwaar. Het Woord van God zegt, “Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.” – Efeziërs 4:29. Van alle misbruik die ik meegemaakt heb, hebben woorden me het meest kapotgemaakt. Ik werd gekleineerd en hoorde vaak dat ik nooit iets zou bereiken. Als je iets maar vaak genoeg hoort, ga je er vanzelf in geloven. Mijn leven liep uit de hand en mijn prestaties op school gingen achteruit. Ik begon slechte keuzes te maken en raakte verslaafd aan alcohol, sigaretten en wilde feesten.   

Op 9. augustus 2007 werd ik verkracht door een groep met een pistool tegen mijn hoofd. De politie kwam ter plaatse en nam me mee naar het bureau voor een verklaring. Ze belden mijn oma en vertelden haar over de verkrachting. In het ziekenhuis zei de dokter dat mijn baarmoeder te erg beschadigd was en dat ik daardoor geen kinderen kon dragen. Ze adviseerde dat ik mijn baarmoeder zou laten verwijderen, omdat ik het risico liep kanker op te lopen, maar ik weigerde.

Gedurende deze tijd smeekte mijn zus me constant om met haar naar de kerk te gaan. Ik probeerde dat gesprek steeds te mijden. Op een zondagmorgen had ik een ontmoeting met God. Ik voelde dat Abba me bij Zichzelf riep. Mijn zus was erg verbaasd me helemaal aangekleed te zien en klaar om naar de kerk te gaan. Die dag ontving ik Jezus als Heer en Redder van mijn leven. We werden verstoten vanwege onze beslissing om Jezus te volgen. Voedsel, toiletartikelen en maandverband werden hierdoor niet meer voor ons gekocht. Eén van onze buren, die ook naar de kerk gaat, heeft ons door deze moeilijke tijd heen gesteund en geholpen.

Als jong meisje verwacht je dat je moeder liefdevol en zorgzaam is. Je verlangt ernaar om woorden te horen die je opbouwen en je het gevoel geven dat je een prinses bent. Ik verwachtte van mijn grootmoeder en moeder dat ze mijn liefdestank zouden vullen. Ik wist niet dat Jezus de enige persoon is die die tank kan vullen. Hij spreekt woorden van genade en liefde over mij. Ik ben niet wie anderen zeggen dat ik ben. Alleen mijn Abba, die me kende voordat Hij me vormde in de baarmoeder van mijn moeder, kent me echt. Jeremia 1: 5 – “Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen”.

Toen ik mijn identiteit in Christus als geliefde dochter vond, voelde ik dat God mijn hart zachter maakte. Ik geloofde altijd dat boosheid en bitterheid naar hen toe hen gebonden hield. Ik wist niet dat het eigenlijk mij gevangen hield. Terwijl ik putte uit Zijn liefde voor mij, begon ik medeleven te voelen en voor anderen te zorgen. Ik wilde vergeven, zoals God mij vrijelijk vergeven heeft.

Ik heb geaccepteerd dat ze alles gaven wat ze konden geven, maar dat alleen God mij kan vervullen. God is nu bezig onze relaties te herstellen en ik verwachtingsvol voor wat de toekomst in petto heeft. 

Niet alleen herstelt God mijn familierelaties, ik ben ook moeder van TWEE, binnenkort DRIE, prachtige kinderen. God gaf me een goddelijke, liefdevolle, intelligente en lieve echtgenoot. Er is genade over ons gezin en het geeft me vreugde om hen te zien deelnemen aan wat God doet in Redemption Church. Voordat ik over het Evangelie van Genade hoorde, was mijn houding ten opzichte van God vraaggericht. Ik had het gevoel dat ik God moest terugbetalen voor alles wat Hij voor mij heeft gedaan. Ik wist niet dat Jezus kwam om te dienen, en dat het de Vader pleziert mij Zijn Koninkrijk te geven.

De schoonheid in mijn gebrokenheid is dat ik nu vrouwen mag bedienen die soortgelijke ervaringen hebben meegemaakt. Ik kan ze helpen op hun reis naar herstel door ze te wijzen op Degene die mijn diepste littekens heeft genezen. Je verleden, hoe donker het ook is, hoeft jou niet te definiëren, “maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger.” – Romeinen 5:20  

Liefs,

Phindile

Meer blogs