Toen we het jaar 2021 ingingen, vroeg ik God om een woord of Bijbeltekst. Maar in plaats daarvan, werd ik wakker met een lied in mijn geest. Ik kon dit lied niet afschudden. Het bleef maar in me opkomen, en het gaat ongeveer zo:

Ik bouw op Jezus, anders niet;
Het is zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd
Ik steun alleen op Jezus’ naam.

Hij is de rots waarop ik sta;
De vaste grond voor mijn bestaan,
De vaste grond voor mijn bestaan,

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
Toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
Mijn anker rust in Hem alleen.

Want zijn belofte en zijn bloed
Die doen mij sterk staan in de vloed.
Als alles wankelt rondom mij;
Mijn fundament, mijn hoop blijft Hij!

Wat een mooi en betekenisvol, oud lied! Zo gezalfd dat het vandaag nog meer relevant is dan toen het in 1834 werd geschreven. Wauw!! Er is ook een recentere versie van Hillsong, genaamd “Cornerstone”.

De woorden die me opvielen waren‘onze hoop verankerd in het bloed van Jezus en Zijn gerechtigheid”. JA!!! Dat is het!!! Dit is onze eeuwige hoop! Dit is onze hoop in de storm, in deze pandemie.“. JA!!! Dat is het!!! Dit is onze eeuwige hoop! Dit is onze hoop in de storm, in deze pandemie.

Velen hebben dit jaar dierbaren verloren, velen hebben oog in oog gestaan met dit kwaadaardige, walgelijke virus en veel mensen hebben hun baan verloren. We zien dat mensen het opgeven, omdat ze de hoop verloren zijn. Er is een pandemie van hopeloosheid die nu de aarde treft. De wereld om ons heen wordt erg donker, steeds donkerder, MAAR tegelijkertijd betekent dit ook dat het tijd is voor de kerk om op te staan en te schijnen, om het licht van onze Heer Jezus steeds helderder te laten stralen.

Jesaja 60:1: Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEER gaat over u op.

Ik geloof dat we ons moeten focussen en onze ogen gericht moeten houden op JEZUS en Zijn volbrachte werk! Onze hoop verankerd in Hem en in alles wat Jezus volbracht heeft aan het kruis. Hij is onze eeuwige hoop. Niets op deze aarde kan dat wegnemen en niets en niemand kan onze hoop, ons geloof of onze positie in Jezus vernietigen.

Als kinderen van God hebben wij HOOP en dat is iets wat de wereld niet heeft. De wereld heeft hoop in mensen, zichzelf, regeringen, de economie enz. Hoe meer we naar het nieuws en de media kijken, hoe meer de dingen van deze wereld, hopeloosheid en hulpeloosheid, over de aarde razen!

De wereld zal naar ons, als kinderen van God kijken, en naar de KERK omdat wij iets hebben waar zij naar verlangen en nodig hebben en dat is HOOP! Geen wonder dat er aanval is op de kerk.

Het Hebreeuwse woord voor hoop is Tikvah wat ‘verwachting’ betekent. Het kan ook een koord betekenen, of een touw. We krijgen een goede verwachting van de toekomst met onze ogen gericht op het volbrachte werk van Jezus.

Het woord voor hoop in het Hebreeuws betekent samenbinden of wachten. Tikvah (hoop) is een touw waaraan we ons kunnen vasthouden als de wereld uit de hand lijkt te lopen.

Hoop in Jezus en Zijn volbrachte werk verankert ons, verankert ons vlees, verankert onze gevoelens, verankert onze emoties, en onze angsten! Omdat we goede verwachtingen hebben voor onze toekomst … waarom?… om Jezus!!! Omdat Hij voor ons stierf. Dus wat zal Hij dan niet doen voor ons in deze situatie?! Hij is goed en Hij is trouw!

Hebreeën 6:19: Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.

Deze hoop is een anker voor onze ziel.

Ik heb wat beelden bekeken van een anker in actie, in een razende storm met een boot die heen en weer werd geslingerd. De storm zag er eng uit, het leek alsof de boot er geweest was. Maar hoe agressief de storm ook was, de boot verplaatste zich niet! De boot voelde absoluut de wind en de regen, maar dat deed het anker niet bewegen.

Ankers voorkomen dat een schip wordt meegesleurd door wind of golven. Wat interessant is, is dat ankers vaak ver van het schip worden geplaatst, op enige afstand, om het vast te maken aan een rif, kust, of aan het dok.

Net zoals het anker dat een schip vasthoudt niet op exact dezelfde plaats ligt als het schip zelf, is onze hoop niet in deze wereld. Het is eerder op een heiligere en grotere plaats. Onze hoop is waar Jezus is! Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader, volledig begunstigd, volledig geliefd en volledig verzorgd en OVERWINNAAR! Dit is onze hoop en deze overwinning en voorziening is van ons in Jezus!

Er staat in Zijn woord “zoals Jezus is, zo bent u ook in deze wereld ” – 1 Johannes 4:17. Zie jezelf met Jezus! Dat is waarvoor Hij stierf, om jou dat te geven. Volledige toegang tot Zijn overwinning, Zijn gunst, Zijn voorziening. Dat is onze HOOP!

Hebreeën 10:23: Laten we blijven geloven in wat Hij heeft beloofd, zonder eraan te twijfelen. Want Hij die de beloften heeft gedaan, is trouw.

Spreek vandaag het volbrachte werk over jouw situatie uit! Spreek met Jezus en geef Hem jouw zorgen en pijn! Hij is bij je en Hij is altijd trouw aan Zijn woord!

Je kunt de storm zien, maar houdt je aandacht op Hem gericht, je kunt het zelfs voelen, maar houdt je vast aan Zijn beloften. Deze storm zal je niet vernietigen, het zal je niet doen zinken, je huis zal vast blijven staan, in Jezus’ Naam! We hebben een eeuwige hoop, die door niets op deze aarde kan worden weggenomen of vernietigd!

Ik verklaar dat je vandaag een hoop en een toekomst hebt! Je bent verankerd in de Geliefde, je bent het hoofd en niet de staart, je hebt overwinning over elke situatie. Je bent volledig geliefd en volledig begunstigd! Er komt een betere dag aan. Je bent bedekt met het bloed van Jezus en elk wapen dat tegen je gesmeed wordt, zal niets uitrichten, in Jezus’ naam!

Door Zijn genade alleen

Liefs Tara x

Meer blogs