Over Gracious Daughters

Gracious Daughters is de vrouwenbediening van Redemption Church/Rhema wereldwijd, die vrouwen in staat stelt zich volledig op hun Hemelse Vader te richten. Gracious Daughters is opgericht door pastoor Tara McCauley om dates van de Vader en Zijn dochters mogelijk te maken en te faciliteren. Om gewoon te zitten en Zijn stem voor jou te ontvangen en te horen, om de wereld en de chaos van het leven even buiten te sluiten. Vanuit dat intieme moment moedigen we alle vrouwen aan en rusten hen toe om hun stem te gebruiken voor Zijn glorie. Binnen Gracious Daughters staan vrouwen in autoriteit op vanuit hun identiteit als geliefde dochters. Ze vinden dat Gracious Daughters een kans is om vrouwen van buiten de kerk voor uit te nodigen. Zo is Gracious Daughters een vrouwenbediening die de lokale kerk dient en laat groeien.

50300477388_7d324bb3a2_b

Lieve dochter,

Een paar jaar geleden zag ik vrouwen om me heen die zoveel talent en gaven hadden, maar hun plaats niet innamen om het goede nieuws van Gods redding te delen. En dat frustreerde mij! Ik legde mijn frustratie bij God neer en Zijn antwoord was duidelijk: doe er iets aan!

Mijn eerste gedachte was: “Maar ik ben niet die vrouwelijke vrouw, ik ben introvert en vind het soms moeilijk om in een groep vrouwen te zijn. Moet ik een vrouwenbediening beginnen in onze kerk om vrouwen bij elkaar te krijgen voor een soort van sisterhood?” Zijn antwoord was: “Deze bediening gaat niet over een sisterhood; het gaat over het focussen op Mij, je Vader.”

Dit was het begin van mijn roeping om Gracious Daughters op te richten. Zo werd Gracious een plek waar elke vrouw zich op de Vader kan richten en een persoonlijke ontmoeting met Hem kan hebben. Je bent hier welkom, zoals je bent. Bij Gracious Daughters ervaar je de liefde van de Vader voor jou en word je aangemoedigd om je stem te gebruiken voor Zijn glorie. Wil je erbij zijn om te ontvangen en te delen?

Tot ziens bij Gracious Daughters!

Tara